Azerbaijan Arbitration and Mediation Center - Xəbərlər: MEDİASİYAYA DAİR TƏLİM PROQRAMLARI HƏYATA KEÇİRİLMİŞDİR
  
Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland


Hüquqi İslahatlara
Yardım Mərkəzi

MEDİASİYAYA DAİR TƏLİM PROQRAMLARI HƏYATA KEÇİRİLMİŞDİR
Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Mərkəzi Avropa və Avrasiyada Hüquq Təşəbbüsü Layihəsi (ABA/CEELI) və ATƏT mediasiya (vasitəçilik) mövzusunda təlim proqramının həyata keçirilməsini təmin etmişdir. 15-18 may 2006-cı ildə Bakı şəhərində və 27-30 may 2006-cı ildə Şəki şəhərində keçirilən təlimlərdə respublikamızın bir çox bölgələrinin təmsilçiləri-vəkillər, hüquqşünaslar, iş adamları, müəllimlər, tələbələr də iştirak etmişlər. Təlimləri ABŞ-dan dəvət edilmiş ekspertlər Azərbaycan dilində aparmışlar. Proqramın sonunda iştirakçılara sertifikatlar verilmişdir.
Proqramda Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin (BKAM) mütəxəssisləri də yaxından iştirak etmişlər.
Xəbər barədə geniş məlumat “məqalələr” bölümündə yerləşdirilmişdir.
AZERBAIJAN INTERNATIONAL CONSULTING COMPANYAzərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi
Bakı Mediasiya və Barışıq Xidməti

Azərbaycan Münsiflər Məhkəməsi


LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU