Azerbaijan Arbitration and Mediation Center - Beynəlxalq əlaqələr - AVSTRALİYA
  
Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland


Hüquqi İslahatlara
Yardım Mərkəzi

Beynəlxalq əlaqələr - AVSTRALİYA
AVSTRALİYA BEYNƏLXALQ KOMMERSİYA
ARBİTRAJ MƏRKƏZİ İLƏ MÜQAVİLƏ İMZALANMIŞDIR

5 iyun 2007-cı ildə Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi ilə  Avstraliya Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Mərkəzi (ACİCA) arasında əməkdaşlıq müqaviləsi bağlanmışdır. ACİCA  1985-ci ildə təsis olunmuş, qeyri-kommersiya əsasları ilə fəaliyyət göstərən ictimai qurumdur, əsas məqsədi beynəlxalq arbitrajı dəstəkləmək, həmçinin Avstraliyada beynəlxalq kommersiya arbitraj proseslərinin keçirilməsi  mərkəzi kimi fəaliyyət göstərməkdir. ACİCA-nın   beynəlxalq arbitrlər siyahısı vardır. Burada beynəlxalq arbitrajla bağlı məlumatlandırma və maarifləndirmə işləri də aparılır. Ümumiyyətlə, Avstraliyada beynəlxalq arbitraja dair müddəalar federal qanunvericilik və 1974-cü ildə qəbul edilmiş Beynəlxalq Arbitraj Aktı ilə tənzimlənir.

AZERBAIJAN INTERNATIONAL CONSULTING COMPANYAzərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi
Bakı Mediasiya və Barışıq Xidməti

Azərbaycan Münsiflər Məhkəməsi


LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU