Bizim Arbitrlar

demo

Natiq Abdullayev

Sədr

         

demo

Habil İsgəndərli

Arbitr

        

demo

Akif Eminov

Arbitr

           

İnformasiya

BKAM Haqqında

Bu gün Azərbaycan Respublikası beynəlxalq hüququn müstəqil subyektidir. Azərbaycan Respublikasının dünyanın nüfuzlu korporasiyaları ilə irihəcmli müqa...

Azərbaycan Beynelxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi Əsasnaməsi

Bu Əsasnamə məhkəməyə aid olan mübahisələrin müqavilə və ya tərəflərin Sazişi ilə nəzərdə tutulan hallarda, pozulmuş və mübahisə edilən məsələlərin hə...

Arbitraj Xərcləri və Qonorarlar

Reqlament əsasında arbitraj araşdırmasına başlanılması üçün edilən hər xahişə görə inzibati xərclər üçün nəzərdə tutulan 2500 ABŞ dolları məbləğində a...

"ARBİTRAJ" Qəzetinin Arxivi

"ARBİTRAJ" QƏZETİNİN ARXİVİ (PDF VARİANTDA)...