Медиа́ция (Посредничество): Международный И Национа́льный Опыт

Nəşr Tarixi: 2014-03-28

“Гiлея” Elmi Nəşr 88(N9) Kiyev 2014 (Səh-370)...

Ailə Mediasiyası “ Ailə Münaqişələrinin Alternativ Həlli Üsulu Kimi

Nəşr Tarixi: 2012-05-28

Müstəqil Azərbaycan 20-il Elmi Nəşrlərin Bakı-2012 (Səh-367)...

Məhkəmə hüquq islahatları və mediasiyanın inkişaf perspektivləri

Nəşr Tarixi: 2013-02-08

“Respublika” qəzetinin 14 avqust 2013-cü il tarixli sayında dərc olunub...

Azərbaycanda Mediasiyanın Yaranması, Beynelxaq Təcrübənin Öyrənilməsi və Tədbiqinə Dair

Nəşr Tarixi: 2014-04-12

Dövlət İdarəçilik Jurnall 2014-cü il...

Mediasya Anlayışı: Yaranması və Tarixinə Nəzər

Nəşr Tarixi: 2014-07-28

Dirçəliş Jurnalı 2014...

Mülki İşlərdə Mediasiyanın Tədbiqi

Nəşr Tarixi: 2014-07-18

AMEA Elmi Əsərlər Jurnalı 2014 N1(22) dərc edilib (Səh-295)...

Mediasiya:beynəlxalq və milli təcrübə

Nəşr Tarixi: 2014-07-08

Strateji Təhlil Jurnalının 2014-cü il 7-8 nəşiri (Səh-289)...

İnformasiya

BKAM Haqqında

Bu gün Azərbaycan Respublikası beynəlxalq hüququn müstəqil subyektidir. Azərbaycan Respublikasının dünyanın nüfuzlu korporasiyaları ilə irihəcmli müqa...

Azərbaycan Beynelxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi Əsasnaməsi

Bu Əsasnamə məhkəməyə aid olan mübahisələrin müqavilə və ya tərəflərin Sazişi ilə nəzərdə tutulan hallarda, pozulmuş və mübahisə edilən məsələlərin hə...

Arbitraj Xərcləri və Qonorarlar

Reqlament əsasında arbitraj araşdırmasına başlanılması üçün edilən hər xahişə görə inzibati xərclər üçün nəzərdə tutulan 2500 ABŞ dolları məbləğində a...

"ARBİTRAJ" Qəzetinin Arxivi

"ARBİTRAJ" QƏZETİNİN ARXİVİ (PDF VARİANTDA)...